آلبوم تصاویر

تولد 9 سالگی محمدحسین

دنیای کودکی سرشار از ذوق و لحظات ناب است. محمدحسین از کودکان کرامت است که به مناسبت نهمین سالگرد تولدش، کیک تولدش را خودش تزیین کرد. عمو بهروز و دیگر…
تولد محمدحسین

پنجمین جشن باور یک لبخند

وحید افشاری(خواننده)کودکان کرامتکیک تاسیس کرامتجشن باور یک لبخندگروه سرود ناشنوایانخانم ابراهیم گل-کودکان کرامتدکتر سید کمال الدین اسحاق حسینیجشن باور یک لبخندکودکان کرامتپنجمین جشن باور یک لبخندجشن بهبود 16نفر از کودکان…
فهرست